Kao svoje vrline posebno bi istaknuo empatiju, posvećenost, staloženost, mirnu ruku, razumijevanje. Težim izvrsnosti i pokazujem stručnost. Ne dajem lažnu nadu, ne krpam i ne dajem loša rješenja. Termine koje dajem da budeš u mojoj ordinaciji, na stolici, biti će dovoljno dugi za posao i kavu, te ostavim više vremena da sve objasnimo u detalje.

MOJA PRIČA

Ja sam Marko Zimmermann, doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetike. Rođen sam 1983.g. u Rijeci. Diplomirao sam na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon fakulteta specijalizirao sam stomatološku protetiku koja me postavlja kao jedinog specijalista stomatološke protetike u Rijeci koji rade isključivo u svojoj ordinaciji. Završio sam postdiplomski specijalistički studij dentalne implantologije, jedino usavršavanje u Hrvatskoj (uz specijalizaciju iz kirurgije) koje mi omogućava da mogu ugrađivati implantate.  

Školovanja, specijalizacije, postidplome i slično, sve to vjerojatno možete dobiti i na drugim adresama. To i ja sve imam, ali sam najviše ponosan na nešto drugo. Moj pristup.

Radio sam za sebe i za druge, u malim i u velikim sustavima. Radio sam sve od planova terapije, preko čišćenja kamenca i plombi do ugradnje implatata i opsežnih rekonstrukcija. Vidio sam sustave koji su zadovoljni sa 40% reklamacija. Tu je bio vaš prijatelj/susjed kojemu su zeznuli implantate. SUVIŠNO – ZA IMPLANTATE

Ja sam zadovoljan samo kada nema reklamacija. Kad se tebi čini da je posao gotov, ja još doradim, da bi oboje mirno spavali i lijepo se smijali. Meni je stalo do tvojih zubi jer mi je stalo do mog posla. Ja nisam samo još jedan copy/paste zubar jer dok se još vještina i stručnost može kopirati, nemoguće je kopirati osobnost. Pacijentima nudim trajna rješenja u koja vjerujem i ne pristajem na kompromisna rješenja koja kategoriziram kao krpanje. Krpaju se čarape, a ne zubi ili zdravlje.

LI-LA

PROTETIKA

Pojednostavimo, protetika je u stomatologiji i funkcija i estetika. Nedostatak zuba, boja, oblik, sve to rješavamo zahvatima koji spadaju pod protetiku.

IMPLANTANTI

Pojednostavimo, protetika je u stomatologiji i funkcija i estetika. Nedostatak zuba, boja, oblik, sve to rješavamo zahvatima koji spadaju pod protetiku.

HIGIJENA

Imaš pitanje vezano uz higijenu usne šupljine? Redovna higijena pomoći će ti da se nas dvoje rijeđe viđamo, ali i da tvoje zdravlje bude što bolje. 

REKLI SU O NAMA

Pojednostavimo, protetika je u stomatologiji i funkcija i estetika. Nedostatak zuba, boja, oblik, sve to rješavamo zahvatima koji spadaju pod protetiku.

Sandra V.

IMAŠ PITANJE?

13 + 7 =

KONTAKT

Ulica Slaviše Vajnera Čiče 4, Rijeka 51000
info@zimmermann-dental.com
Marko Zimmermann: 091 27 20 161